Michael Wilkinson
‘Lego Works’

White Wall 9, 2013, White lego, aluminium frame, 100.5 x 92.5 x 3 cm
2015