Tobias Madison ‘Crisis Tourism’

Installation view ‘Crisis Tourism’, The Modern Institute, Osborne Street, Glasgow, 2017
The Modern Institute, 14—20 Osborne Street, Glasgow
04/02/2017—11/03/2017